صورت جلسه وحدت رویه، به مصوبه سال 96 شورای شهرداران اشاره دارد

به گزارش مجله کوروش بزرگ، خبرگزاری خبرنگاران-مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران به منظور شفاف سازی درخصوص صورتجلسه وحدت رویه نحوه اقدام منطقه ها 22 گانه که از سوی ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران مورد انتقاد قرار گرفته بود، توضیحاتی را ارائه داد.

صورت جلسه وحدت رویه، به مصوبه سال 96 شورای شهرداران اشاره دارد

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران به نقل از شهر، حامد سلیمی با اشاره به تذکری که ریاست شورای اسلامی شهر تهران درباره صورتجلسه وحدت رویه نحوه اقدام منطقه ها 22 گانه که اخیرا در مجموعه مدیریت شهری تهران تنظیم و ابلاغ شده است، شرح داد: درخصوص نکته ای که جناب آقای مهندس چمران ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی روز سه شنبه گذشته شورای اسلامی شهر مطرح کردند، شرحاتی را در مورد بندهای مختلف این صورتجلسه ارائه می کنم.

وی درباره بند یک این صورتجلسه گفت: در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران، مصوبه ای تحت عنوان چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی منطقه ها تصویب و ابلاغ شد که براساس آن، مجموعه تخلفات ساختمانی که به عنوان رواداری در حین اجرا رخ داده را معین تکلیف نموده اما اجرای این مصوبه صرفا معطوف به پروانه های ساختمانی است که از تاریخ اول مرداد ماه سال 99 به بعد صادر شده اند. مسئله ای که وجود داشت، منطقه ها مکررا در استعلامات کتبی و شفاهی و یا شهرداران محترم در جلسات شورای شهرداران و جلسات هم اندیشی، این موضوع را مطرح می کردند که در مواجهه با تخلفات مربوط به پروانه هایی که قبل از مرداد ماه سال 99 صادر شده اند، به چه صورت باید عمل گردد.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران ادامه داد: بسیاری از دستورالعمل ها و بخشنامه های ملاک عمل در مجموعه شهرسازی شهرداری تهران، مصوبات وزارت کشور در سنوات گذشته و قدیمی است که یکی از این صورت جلسات که اکنون هم ملاک عمل قرار گرفته است و لغو نشده، مصوبه سال 96 شورای شهرداران است و در آن قید شده که تخلفات ساختمانی، به شرط نداشتن اضافه طبقه نسبت به پروانه ساختمانی و ضوابط ملاک عمل و صرفا منوط به توسعه و افزایش بنا با رعایت حقوق مجاورین و مشروط به نداشتن شاکی خصوصی، در منطقه ها معین تکلیف شوند و ما در صورتجلسه وحدت رویه، صرفا به مصوبه سال 96 شورای شهرداران که ملاک عمل منطقه ها بوده، اشاره و قاعده جدیدی وضع نگردیده است.

سلیمی با اشاره به استناد قانونی بند 2 صورتجلسه وحدت رویه، اعلام کرد: در متن این صورتجلسه صراحتا قید شده که طبق تبصره یکم از ماده سوم مصوبه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی منطقه ها، مبنای محاسبه و رسیدگی به تخلفات ساختمانی، سطح و سطوح پروانه و حقوق قانونی پلاک است. صراحتا در پیوست شماره 2 ضوابط ساخت و ساز در هریک از زیرپهنه های سکونت بر اساس جدول پیوست شماره یک سند طرح جامع شهر تهران مصوب سال 86، نحوه معین تراکم، سطح اشغال و پیشروی برای املاک با شرحاتی ذیل جدول قید شده است.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران ادامه داد: بسیاری از املاک در زمان صدور پروانه در سنوات گذشته از سقف تراکم مجاز خود استفاده ننموده اند. به عنوان مثال اگر می توانستند سطح اشغال و پیشروی 60 درصد به علاوه 2 را به عنوان حقوق قانونی خود داشته باشند، پروانه را در محدود 60 درصد و یا کمتر از 60 درصد به علاوه 2 گرفته اند، در اینجا آن حقوق قانونی که در پروانه قید نشده را به عنوان یکی از حقوق پلاک متصور شدیم و بر اساس همین مستندی که بیان شد، نحوه رسیدگی به تخلفات بر مبنای سقف تراکم قانونی و ملاک عمل هر پلاک براساس موضوعات قید شده در بند 2 است.

وی درباره مستند قانونی بند 3 صورتجلسه مذکور، گفت: براساس بند 2 نحوه استفاده از اراضی ساخت و ساز در پهنه سکونت که در ساختار پهنه بندی شهر تهران در دفترچه ضوابط طرح تفصیلی عنوان شده، با هدف کاهش و تعدیل تقاضای سفر و افزایش سرزندگی در پهنه های سکونت، اجازه داده شده که املاک تجاری خرد موجود به منظور برطرف نیازهای خدماتی و مایحتاج روزمره ساکنین محلات، معین تکلیف و تثبیت شوند و ما به استناد مقدمه ای که در دفترچه طرح تفصیلی در ساختار پهنه بندی قید شده، این صورتجلسه را صرفا به منظور روش هماهنگ برای رسیدگی به تخلفات تجاری منطقه ها آورده ایم و قرار بر احداث تجاری در پهنه سکونت بدون حقوق نیست، ضمن اینکه می بایست رعایت حقوق مالکین مشاعی و رعایت حقوق مجاورین در معین تکلیف پرونده ها در کمیسیون های داخلی منطقه ها ملاک عمل قرار بگیرد.

سلیمی با اشاره به بند 4، حسب تاکید ریاست شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: ما در این بند، در راستای اجرای بند 2 صورتجلسه 623 کمیسیون ماده پنج که پیش نویس و دستورالعملی در ارتباط با ارتفاع ساختمان به عهده شهرداری تهران قرارد داده شده است، عمل کردیم و طی چند ماه گذشته در حال آنالیز و تدوین این دستورالعمل بودیم و در بند 4 این صورتجلسه اشاره کردیم که این دستورالعمل ظرف 72 ساعت به وسیله معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، تهیه و به منطقه ها ابلاغ گردد که تقریبا جمع بندی و نهایی شده و به امید خدا در اسرع وقت و در راستای مصوبه کمیسیون ماده 5 به منطقه ها 22 گانه ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران در مورد بند 5 صورتجلسه، گفت: مشاهده شکل بنا و نحوه پیشروی بنا علی الخصوص در محلات کم برخوردار و املاک ریزدانه نشان می دهد که این محلات عمدتا به صورت 60 درصد به علاوه 2 متر شکل گرفته اند. بند 2-8 ضوابط طرح تفصیلی هم توده گذاری را در محدوده 70 درصد پلاک در کلیه زیر پهنه ها بلامانع اعلام نموده و ما در این صورت جلسه، در راستای لایحه ای که به اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران ارسال نموده بودیم و برای جوابگویی به پیگیری های مکرر منطقه ها، اقشار ضعیف و کم عایدی جامعه، با هدف رونق ساخت و ساز به ویژه در بافت های فرسوده و املاک ریزدانه این امکان را در سامانه شهرسازی برقرار کردیم که در این صورتجلسه نیز به این نکته اشاره شده است.

وی در شرح موارد مربوط به جابجایی اشجار توضیح داد: عوارض مربوط به این موضوع به حساب خزانه واحد شهرداری واریز خواهد شد و اگر ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد، همکاران ما در مجموعه معاونت خدمات شهری و سازمان بوستان ها، جوابگو خواهند بود.

سلیمی ادامه داد: مردم شریف شهر تهران، انتظارات ویژه ای از این دوره مدیریت شهری دارند و چشم انتظار وقوع اتفاقات خوب در حوزه های مختلف مجموعه مدیریت شهری هستند. تصمیمات و اقدامات ما نیز قطعا در مدار قانون خواهد بود و امیدواریم حرکت ما در جهت برطرف موانع فراوری و مانع زدایی در حوزه ساخت مسکن به نتایج خوبی به ویژه برای قشار ضعیف و کم عایدی جامعه برسد.

وی اظهار کرد: در اینجا لازم می دانم به نمایندگی از مجموعه شهرداری تهران، از دقت نظر مهندس چمران ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران تشکر و قدردانی داشته باشم و از آنجایی که هنوز جلسه ای فی ما بین مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران به منظور برطرف ابهامات درخصوص صورتجلسه وحدت رویه نحوه اقدام منطقه ها 22 گانه، برگزار نشده، اعلام آمادگی می کنم، هر زمان که جناب آقای مهندس چمران دستور بدهند، به منظور ارائه شرحات تکمیلی، خدمت ایشان و سایر اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران حاضر خواهیم شد.

منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 10 اردیبهشت 1401 بروزرسانی: 10 اردیبهشت 1401 گردآورنده: bigkurosh.ir شناسه مطلب: 2081

به "صورت جلسه وحدت رویه، به مصوبه سال 96 شورای شهرداران اشاره دارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "صورت جلسه وحدت رویه، به مصوبه سال 96 شورای شهرداران اشاره دارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید