اتاق ایران، تقویت ظرفیت های حمل ونقلی و لجستیکی پیش نیاز توسعه اقتصادی است

به گزارش مجله کوروش بزرگ، خبرنگاران - علی یگانه فرد، رئیس اتاق زنجان در جلسه شورای گفت وگوی این استان، با اشاره به هدف گذاری های اجرا شده سند چشم انداز 20 ساله برای حوزه حمل ونقل، لجستیک و ترانزیت، تقویت ظرفیت های حمل ونقلی و لجستیکی را پیش نیاز توسعه اقتصادی دانست و بر لزوم توجه به راهکارهای کارشناسی بخش خصوصی در این حوزه تأکید کرد.

اتاق ایران، تقویت ظرفیت های حمل ونقلی و لجستیکی پیش نیاز توسعه اقتصادی است

پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان پیش از ظهر دیروز (چهارشنبه 28 آبان) به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گشت.

در ابتدای این جلسه رئیس اتاق زنجان با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا نگرانی هایی در بخش های مختلف جامعه ایجاد کرده است، گفت: به همین جهت اتاق زنجان همچون سال گذشته و ابتدای سال جاری، آمادگی دارد تا در راستای رسالت های اجتماعی خود و کاهش استرس های جامعه همکاری لازم را با نهادهای مربوطه و مراکز درمانی و بهداشتی انجام دهد.

علی یگانه فرد، اضافه کرد: شیوع این ویروس منحوس اصناف، واحدهای تولیدی و صنعتی و … را دچار زیان هایی کرد که امید است با مدیریت و همکاری دولت بر این مسائل نیز فائق آییم.

او در ادامه با اشاره به سند چشم انداز افق 1404 و سیاست های کلی نظام در این بخش، اظهار کرد: طبق سند چشم انداز 20 ساله کشور ایران در سال 1404 باید کشوری دست یافته به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه و قفقاز و غرب آسیا و کشورهای همسایه باشد، یکی از این سیاست های کلی نظام در خصوص حمل ونقل توسعه و اصلاح شبکه حمل ونقل و تبدیل شدن کشور به هاب تجاری منطقه با هدف سودآوری ملی است.

یگانه فرد با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به طور مشخص در مواردی مشخص اهداف کلان برای صور چهارگانه حمل ونقل، ایجاد زیرساخت های لجستیکی و حمل ونقل چندوجهی مدنظر قرار داده شده، گفت: باوجود قراردریافت استان در موقعیت ترانزیتی مطلوب، آمار و اطلاعات حاکی از آن است که بخش حمل ونقل استان شرایط مطلوبی ندارد و همچنین بررسی نتایج حاصل از جداول مرکز آمار ایران در خصوص تعداد خدمات انبارداری، باسکول های عمومی، مؤسسات ترخیص کالا و سردخانه ها و همچنین مقایسه ارزش اضافه کرده حساب های بخش مذکور با استان های هم جوار و میانگین کشوری بیانگر این است که شرایط مطلوبی در استان حاکم نیست و در سطح پایین تری قرار گرفته است.

رئیس اتاق زنجان با اشاره به اینکه ایجاد منطقه لجستیک و راه اندازی بندر خشک در استان مستلزم تجهیز و توسعه بخش حمل ونقل و زیرساخت های خدماتی آن است، شرح داد: در برش لجستیک و حمل ونقل در نقشه راه تجارت خارجی استان مواردی ازجمله روابط استان با بنادر داخلی همچون بندر انزلی، امیرآباد و چابهار و در بخش روابط ریلی استان از طریق ایستگاه بین المللی بناب با کشورهای ترکیه، تاجیکستان قفقاز شاقتصادی و روسیه دیده شده است.

یگانه فرد ادامه داد: همچنین برگزاری نمایشگاه های مرتبط با صنعت لجستیک ذیل نقشه راه تجارت خارجی ازجمله نمایشگاه لجستیک قزاقستان و همچنین هاب منطقه ای زمینی جهت انجام صادرات به آسیای مرکزی دیده شده و در برش لجستیک و در نقشه راه تجارت خارجی ضرورت همکاری جاده ای ریلی استان با سه بندر برای تجارت خارجی تأکید شده است.

رئیس اتاق زنجان با بیان اینکه جهت انتقال بار ازجمله خاک روی جهت دائمی ریلی از ایستگاه بناب به سمت تاجیکستان موردنیاز است، ابراز کرد: همچنین به یک کریدور جاده ای برای اتصال به چابهار و یک کریدور ریلی برای شرق به غرب نیاز است.

یگانه فرد با اشاره به استفاده از تجربه چین در ایجاد بنادر خشک اظهار کرد: برنامه ریزی دولت چین در راستای بنادر خشک، ایجاد مناطق در جهت یک کمربند یک راه است و چهار منطقه اقتصادی به منظور گسترش بنادر خشک در نظر گرفته شده که هر یک از بنادر دریایی چین طرف تجاری تعدادی از بنادر خشک هستند و ایران نیز در این راه نیازمند ایجاد سر بنادر در جهت تجاری است.

یگانه فرد در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط ناوگان حمل ونقل در استان به مسائلی و موضوعاتی در این راستا اشاره کرد و اضافه کرد: عدم پرداخت تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی بابت نوسازی، عدم امکان پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت های حمل ونقلی و به متقاضیان حقوقی بابت خرید ناوگان و کمبود ناوگان حمل ونقل یخچال دار برای حمل بار کشاورزی و فسادپذیر و … ازجمله اهم مسائل در این بخش است، همچنین بابت نوسازی ناوگان نیاز به پرداخت تسهیلات است که در این راستا به حمایت شبکه بانکی نیاز است.

رئیس اتاق زنجان با اشاره به نرخ کرایه ها و افزایش حدود 30 درصدی میانگین نرخ کرایه حمل و اختلاف زیاد آن در استان نسبت به سایر استان های کشور، گفت: در این بخش افزایش نرخ کرایه برای مواد معدنی حداکثر تا 12 درصد مورد درخواست صاحبان بار بود، اما صاحبان کامیون ها و شرکت های حمل بر افزایش 25 الی 30 درصدی اصرار دارند که با توجه به نرخ بالای کرایه در استان، پیشنهاد می شود با در نظر دریافت شرایط و عوامل تأثیرگذار در قیمت، با تشکیل کمیته ای قیمت گذاری متعادل و منطقی در استان صورت گیرد.

او با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه موضوع توسعه حمل ونقل، ایجاد مزیت رقابتی، توسعه حمل ونقل ریلی با اولویت تجهیزات شبکه و پایانه های باری و اتصال به مراکز بزرگ اقتصادی تجاری صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه های ریلی منطقه ای و جهانی و توسعه صادرات و ترانزیت بار پیش بینی شده است، گفت: راهکار در این بخش ایجاد زیرساخت و دسترسی آسان به ایستگاه ریلی سلطانیه و آسفالت ریزی جهت چشمه بار ریل پسند است.

رئیس اتاق زنجان با اشاره به موضوع مرکز لجستیکی و عدم پیگیری و اقدام در راستای مصوبه سفر ریاست جمهور در خصوص انتخاب زنجان به عنوان مرکز آماد و پشتیبانی، گفت: در این بخش راهکارهایی ازجمله صدور مجوز فراخوان جذب سرمایه گذار برای توسعه و ایجاد پارکینگ کانتینر در استان، تسریع در راه اندازی پایانه صادراتی محصولات کشاورزی استان و توسعه زیرساخت های لازم از قبیل سردخانه و سالن های سورت و بسته بندی میوه و همچنین پرداخت تسهیلات و اعطای مشوق های لازم برای سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های توسعه لجستیکی منطقه از قبیل ایجاد مجتمع های انبارداری و سردخانه پیشنهاد می شود.

یگانه فرد در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به موضوع پروازها و ترانزیت خارجی در حمل ونقل و لجستیک، ابراز کرد: یکی از مسائل، محروم ماندن استان در محموله های صادراتی و وارداتی از تخفیفات پروتکل بین ایران و ترکیه است به دلیل کسری فاصله 41 کیلومتری ایستگاه بین المللی بناب از ایستگاه بازرگان و همچنین پیگیری کد گمرکی ایستگاه بین المللی بناب است.

رئیس اتاق زنجان با تأکید بر اینکه عدم وجود پروازهای خارجی با موضوع پروازهای تجاری از فرودگاه استان، نبود هواپیمای باری در استان و عدم توقف پروازهای خارجی سایر استان ها در استان جهت پرواز مجدد از زنجان نیز از دیگر موضوعات موردتوجه در این بخش است، گفت: رایزنی برای بهره مند شدن محموله های صادراتی و وارداتی استان از تخفیفات پروتکل ایران و ترکیه در ایستگاه بین المللی بناب، عملیاتی شدن جانمایی مرکز لجستیک در داخل منطقه ویژه اقتصادی استان و استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت مردمی ازجمله خرید سهام توسط مردم جهت راه اندازی مرکز لجستیک استان، خرید هواپیمای باری و یا راه اندازی یک پرواز خارجی از استان به یک هاب تجاری ازجمله ترکیه، دبی، امارات و غیره پیشنهاد می شود.

منبع: شفقنا اقتصادی
انتشار: 1 دی 1399 بروزرسانی: 1 دی 1399 گردآورنده: bigkurosh.ir شناسه مطلب: 1384

به "اتاق ایران، تقویت ظرفیت های حمل ونقلی و لجستیکی پیش نیاز توسعه اقتصادی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اتاق ایران، تقویت ظرفیت های حمل ونقلی و لجستیکی پیش نیاز توسعه اقتصادی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید