گذر از پیک پنجم کرونا در کشور، افزایش شاخص بستری در چند استان

به گزارش مجله کوروش بزرگ، کشور موج پنجم اپیدمی کرونا را پشت سر گذاشته و فرایند کووید 19 در عمده استان ها کاهشی یا ایستاست. البته در چند استان مانند هرمزگان، اردبیل و قم افزایش شاخص موارد بیماری در هفته 94 اپیدمی گزارش شده است که نشان دهنده ضرورت ادامه توجه به تمهیدات ضدکرونایی و رعایت پروتکل های بهداشتی است.

گذر از پیک پنجم کرونا در کشور، افزایش شاخص بستری در چند استان

به گزارش خبرنگاران، بر اساس آخرین آمار کرونا در کشور، تا ظهر روز گذشته مجموع بیماران کووید19 در کشور به 6 میلیون و 152 هزار و 524 نفر رسید و متاسفانه از ابتدای اپیدمی تا به امروز طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، 130 هزار و 661 نفر از مبتلایان به کووید 19 در کشور جان شان را از دست داده اند.

در عین حال با سرعت گرفتن واردات، فراوری و تزریق واکسنهای کرونا در کشور، تا کنون 58 میلیون و 595 هزار و 66 نفر دُز اول، 49 میلیون و 157 هزار و 835 نفر دُز دوم و دو میلیون و 237 هزار و 841 نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را تزریق نموده اند.

بر این اساس مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 109 میلیون و 990 هزار و 742 دُز رسید.

در عین حال، در حال حاضر طبق آخرین نقشه رنگ بندی کرونا که در روز شنبه 20 آذر ماه 1400، از سوی وزارت بهداشت منتشر شد، با عبور کشور از موج پنجم کرونا، تعداد شهرستان های قرمز مجددا به صفر رسید. بر این اساس اکنون 8 شهرستان در شرایط نارنجی، 119 شهرستان در شرایط زرد و 321 شهرستان در شرایط آبی کرونایی قرار دارند.

با این حال، با توجه به خطر ورود سویه اُمیکرون به کشور که در حال حاضر در بیش از 50 کشور دنیا شناسایی شده و در کشورهای همسایه ایران نیز شناسایی شده است و احتمال حضور آن در ایران نیز وجود دارد و به این ترتیب تداوم مراقبت های بهداشتی حتی در افرادی که واکسن زده اند، انجام تمهیدات کنترلی در استان های مرزی، پایش مسافران و نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی ضدکرونایی لازم است.

آنالیز هفتگی شرایط کرونا در هفته دوم آذر ماه 1400، مصادف با هفته 94 اپیدمی در کشور در ادامه می آید:

بر اساس اعلام مرکز مدیریت بیماری های واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، در هفته اخیر تعداد موارد سرپایی مثبت شناسایی شده، 20281 مورد بوده است. بعلاوه تعداد موارد بستری نو در هفته اخیر 4348 نفر بوده و تعداد موارد فوتی نو نیز 566 نفر بوده است.

مرور فرایند همه گیری در کلیه استان ها در هفته 94 اپیدمی در کشور

تهران

در استان تهران نیز در هفته اخیر (هفته دوم آذر ماه 1400)، تعداد موارد مثبت شناسایی شده 736 نفر، تعداد موارد بستری نو 695 نفر و تعداد فوتی های نو 86 نفر بوده است.

بعلاوه در استان تهران، در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت ایستا شده است و بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر در حد میانه کشور است.

البرز

در هفته اخیر کاهش فرایند بستری و موارد فوت استان ملاحظه می گردد. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر شده است.

ایلام

در این هفته فرایند بستری استان ایستا و موارد فوت اندکی افزایش یافته است. اندازه بروز موارد بستری همچنان در بالاترین اندازه نسبت به میانه کشور بوده و اندازه مرگ ومیر استان از میانه کشور بیشتر شده است.

خراسان جنوبی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و فوت فرایندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور بالاتر است.

کهگیلویه و بویر احمد

در هفته اخیر افزایش فرایند بستری و افزایش شاخص موارد فوت استان مشاهده می گردد. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور بیشتر است.

یزد

در هفته اخیر موارد بستری ایستا و فوت کاهش یافته است. اندازه بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر استان، از میانه کشور بیشتر است.

آذربایجان غربی

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت کاهش یافته است. بروز موارد بستری و مورتالیتی استان از میانه کشور بیشتر است.

سمنان

فرایند بستری و فوت کاهش یافته است. اندازه بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر استان از میانه کشور بالاتر است.

خراسان شمالی

در هفته اخیر فرایند بستری و موارد فوت افزایش یافته است. اندازه بروز موارد بستری از میانه کشور بیشتر و اندازه مرگ ومیر استان هم از میانه کشور بیشتر شده است.

کرمان

در هفته اخیر افزایش موارد بستری و ایستایی موارد فوت استان مشاهده می گردد. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور بالاتر است.

اردبیل

در هفته اخیر فرایند بستری افزایش شاخص و موارد فوت استان سیر نزولی نشان می دهد. اندازه بروز بیش از میانه کشور بیشتر، اما اندازه مرگ ومیر استان از میانه کشور کمتر شده است.

قزوین

موارد بستری و فوت استان فرایند نزولی داشته است. بروز موارد بستری از حد میانه کشور بیشتر، اما مورتالیتی استان از میانه کشور کمتر شده است.

کرمانشاه

در هفته اخیر موارد بستری و موارد فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری استان از میانه کشور بالاتر و مورتالیتی کمتر از میانه کشور است.

چهارمحال و بختیاری

موارد بستری و فوت استان فرایند نزولی اندکی داشته است. اندازه بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر استان از میانه کشور بالاتر است.

همدان

در هفته اخیر موارد بستری و فوت کاهش خفیفی داشته است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور بیشتر است.

مازندران

در هفته اخیر، فرایند بستری و موارد فوت استان کاهش یافته، هرچند فرایند کلی سه ماهه اخیر ایستا بوده است. اندازه بروز موارد بستری از حد میانه کشور بیشتر شده و اندازه مرگ ومیر استان از میانه کشور کمتر شده است.

زنجان

در هفته اخیر کاهش فرایند بستری ایستا و موارد فوت استان افزایش داشته است. اندازه بروز موارد بستری از میانه کشور بیشتر شده و اندازه مرگ و میر به میانه کشور صعود نموده است.

کردستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش و موارد فوت فرایندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری معادل میانه کشور بوده، اما مورتالیتی استان از میانه کشور بیشتر است.

خراسان رضوی

فرایند بستری و موارد فوت کاهش نشان می دهد. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر استان معادل میانه کشور شده است.

گیلان

در هفته اخیر فرایند بستری کاهش یافته و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر معادل میانه کشور بوده است.

لرستان

موارد بستری و فوت استان کاهش یافته است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر استان معادل میانه کشور شده است.

فارس

در این هفته موارد بستری و فوت استان فرایند نزولی نشان می دهد. اندازه بروز موارد بستری از میانه کشور کمتر، اما اندازه مورتالیتی از میانه کشور بالاتر است.

آذربایجان شرقی

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و موارد فوت استان فرایندی ایستا داشته است. بروز موارد بستری از میانه کشور مختصری پایین تر و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور بیشتر است.

مرکزی

در هفته اخیر فرایند بستری و موارد فوت استان ایستا بوده است. بروز موارد بستری از میانه کشور کمتر و اندازه مرگ و میر استان از میانه کشور بیشتر شده است.

اصفهان

فرایند بستری و موارد فوت استان در این هفته ایستا بوده است. بروز موارد بستری از میانه کشور کمتر و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور بیشتر شده است.

هرمزگان

موارد بستری افزایش شاخص و فوت استان نیز در هفته اخیر افزایش نشان می دهد. اندازه بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر است.

گلستان

فرایند بستری ایستا و موارد فوت استان در این هفته کاهش یافته است. اندازه بروز بستری و مورتالیتی استان از میانه کشور کمتر است.

قم

در هفته اخیر افزایش شاخص موارد بستری و کاهش موارد فوت استان مشاهده می گردد. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر استان از میانه کشور پایین تر است.

بوشهر

فرایند موارد بستری و موارد فوت استان کاهش یافته و اندازه بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر است.

سیستان و بلوچستان

در هفته اخیر موارد بستری کاهش یافته و موارد فوت استان ایستا بوده است. اندازه بروز بیماران بستری و مورتالیتی از میانه کشور کمتر است.

خوزستان

موارد بستری کاهش یافته و موارد فوت استان در این هفته ایستا بوده است. بروز موارد بستری و اندازه مرگ ومیر از میانه کشور کمتر است.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 24 بهمن 1400 بروزرسانی: 24 بهمن 1400 گردآورنده: bigkurosh.ir شناسه مطلب: 2011

به "گذر از پیک پنجم کرونا در کشور، افزایش شاخص بستری در چند استان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گذر از پیک پنجم کرونا در کشور، افزایش شاخص بستری در چند استان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید